De spreidingswet komt er: hoe creëer je draagvlak voor opvang?

De spreidingswet komt er: hoe creëer je draagvlak voor opvang?

Op 1 februari gaat het er dan toch komen, de spreidingswet. Voor gemeenten betekent dit dat zij wettelijk verplicht worden om asielzoekers en statushouders op te vangen.
Gemeenten hebben nog tot november de tijd om aan die wettelijke taak te voldoen. Maar in de tussentijd is er al veel winst te behalen door draagvlak te creëren onder inwoners. Door onderstaande punten mee te nemen in je communicatie kom je al een heel eind. En wij denken natuurlijk graag met je mee!

Met het de spreidingswet krijgen gemeenten de taak om te zorgen voor helder beleid en duidelijke communicatie. Uit ervaring weten we inmiddels dat er geen toverformule is. Er is maatwerk nodig om aan te haken bij de verschillende betrokkenen van een opvang. Om welk type vluchtelingen gaat het? In wat voor omgeving? Hoe staan de omwonenden er tegenover? Gaat het om kleinschalige of grootschalige opvang? Hoe zorgt de gemeente voor een prettige leefbaarheid? De impact die communicatie maakt is beperkt. Toch moeten we die waarde niet onderschatten. Want naast een helder beleid kan open, transparante, begrijpelijke communicatie zorgen voor meer kennis en inzicht welke uiteindelijk bijdragen aan mate van beter begrip en meer draagvlak. Maar hoe maak je dit concreet?

Creëer begrip voor vluchtelingenopvang

Het is belangrijk om mensen te laten begrijpen waarom vluchtelingen opvang nodig hebben. Leg bijvoorbeeld uit dat vluchtelingen vaak zijn gevlucht voor oorlog, vervolging of armoede en dat zij veiligheid en bescherming zoeken. Laat zien dat zij vaak alles achterlaten wat ze hebben en dat zij geen andere optie hebben dan te vluchten. Als mensen begrijpen waarom vluchtelingen opvang nodig hebben, zijn zij vaak eerder geneigd om zich open te stellen voor hun komst.

Informeer inwoners op tijd

Duidelijke communicatie is essentieel om draagvlak te creëren voor vluchtelingenopvang. Wees helder over het beleid en de procedures voor de opvang van vluchtelingen. Communiceer duidelijk over de rechten en plichten van vluchtelingen, zodat mensen begrijpen wat zij kunnen verwachten van de opvang. Zorg ervoor dat inwoners op tijd en volledig worden geïnformeerd en neem genoeg tijd om met bewoners in gesprek te komen en vragen te beantwoorden.

Betrek inwoners zo veel mogelijk

Het betrekken van de lokale gemeenschap kan helpen om draagvlak te creëren voor vluchtelingenopvang. Organiseer bijvoorbeeld bewonersbijeenkomsten waar mensen vragen kunnen stellen. Of bijeenkomsten waar omwonenden een kijkje kunnen nemen bij de locatie of samen gaan eten met de vluchtelingen. Laat ook zien wat de voordelen kunnen zijn van de komst van vluchtelingen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidskrachten of verrijking van de cultuur en nieuwe perspectieven.

Vertel persoonlijke verhalen

Deel persoonlijke verhalen over vluchtelingen. Vluchtelingen zijn ook mensen: uit hun benarde situatie zou iedereen naar een andere plek willen vluchten. Bovendien maakt het wat los bij mensen als ze zien hoe mensen huis en haard verlaten, levensgevaarlijke routes afleggen, om een betere toekomst tegemoet te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door middel van interviews met vluchtelingen, verhalen over hun achtergrond en ervaringen, en artikelen over de bijdragen die ze kunnen leveren aan de samenleving. Daarnaast kun je vrijwilligers vragen om hun motivatie om te helpen te delen.

Normaliseren door blijvend te informeren

Het is belangrijk om te zorgen dat de communicatie en dus de verbinding ‘aan’ blijft. Ook nadat vluchtelingen zijn opgevangen. Laat zien wat er gebeurt met de vluchtelingen die zijn opgevangen en welke bijdragen zij leveren aan de samenleving. Of door kinderen van statushouders op scholen te volgen en te laten zien hoe zij nu ‘gewoon’ meekomen. Daarbij is het belangrijk om ook veel ruimte te houden voor positieve berichten.

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Neem contact op met Claudia Dimitriadis

Contact en route