De wijk in: een aanpak op (kli)maat!

De wijk in: een aanpak op (kli)maat!

Nederland staat voor een grote uitdaging: hoe maken we stedelijke gebieden klimaatbestendig? Door de opwarming van de aarde en de toenemende neerslag wordt het steeds belangrijker om onze steden en wijken hierop voor te bereiden. Gelukkig zijn er verschillende maatregelen die je als gemeente kunt nemen om de omgeving klimaatbestendig te maken. Nieuwsgierig hoe je wijkgerichte communicatie voor een klimaatbestendige stad kunt inzetten? In deze blogpost geven wij handige tips en handvatten.

Wijken en bewoners verschillen van elkaar. De ene bewoner heeft al zonnepanelen en een groen dak, terwijl de ander nog nooit van het woord ‘afkoppelen’ heeft gehoord. Zo kunnen bewoners in de ene wijk bijvoorbeeld meer gemotiveerd worden klimaatbestendiger te worden door financiële prikkels, terwijl bewoners in een andere wijk meer geïnteresseerd zijn in voorlichting. Ook de problematiek verschilt per wijk: is er bijvoorbeeld wateroverlast of hittestress?

Door rekening te houden met de specifieke kenmerken van elke wijk en de behoeften van de bewoners, is het mogelijk een effectieve wijkgerichte aanpak te ontwikkelen die bijdraagt aan een klimaatbestendige en leefbare omgeving. Pas dan kun je met communicatie goed aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep. Zo staat die meer open voor je boodschap en is die eerder gemotiveerd om in beweging te komen.

De ene bewoner is de andere niet

We bekijken altijd de situatie per wijk en onderzoeken welke bewoners hier wonen. De Ons Water Leefstijlvinder is een handige tool die inzicht geeft in de leefstijlen van bewoners en hun houding ten opzichte van klimaatverandering. Als je deze tool gebruikt, kun je per wijk zien welke maatregelen het meest effectief zijn om bewoners te motiveren om bij te dragen aan een klimaatbestendige omgeving. De Leefstijlvinder classificeert mensen in zes verschillende leefstijlen op basis van hun kennis, houding en gedrag ten opzichte van klimaatverandering:

De actief betrokkenen: Deze bewoners voelen zich verantwoordelijk en sterk betrokken bij het klimaat.
Onwetende sceptici: Mensen die geen interesse hebben in klimaatverandering en zich er ook niet druk over maken. Ze zijn van mening dat je de natuur niet kan stoppen.
De welwillende afwachtenden: Mensen die zich zorgen maken over klimaatverandering, maar geen idee hebben waar ze moeten beginnen.
De calculerende sceptici Deze groep is sceptisch, omdat ze veel tegenstrijdige berichten ontvangen over klimaat. Kosten-baten vinden ze erg belangrijk.
De geëngageerde hedonist: De hedonisten maken zich druk over het klimaat, maar gaan minder tot actie over dan dat ze zouden willen.
De iets minder ver-van-mijn-bed-show: Bewoners die wel iets willen doen, omdat ze met klimaatmaatregelen ook geld besparen.

Herken je jezelf al in één van deze type bewoners?

Zeist

In de wijk Dijnselburg in Zeist plantten we samen met inwoners nieuw groen: makkelijk en doeltreffend!

En daarna?

De volgende stap is het analyseren van de resultaten van de Leefstijlvinder. Bekijk welke leefstijlen het meest voorkomen onder de doelgroep waarvoor je de communicatiestrategie wil ontwikkelen. Welke waarden zijn voor deze groep belangrijk en wat speelt er? Hoe bereik je deze doelgroep? Heb je te maken met hedonisten? Zet dan in op een laagdrempelige maatregel en maak het zo gemakkelijk mogelijk om deze te nemen. Denk hierbij aan een ‘afkoppelcoach’ die bewoners helpt bij het afkoppelen van hun regenpijp. Calculerende sceptici daarentegen zijn geïnteresseerd in argumenten en laten zich graag informeren. Leg precies uit wat ze kunnen doen en wat het concreet oplevert.

Meer weten over onze wijkgerichte aanpak?

In onze communicatieaanpak om Nederland steeds klimaatbestendiger te maken ontzorgen we gemeenten en andere partijen graag van A tot Z. We denken graag mee met iedereen die hierbij hulp kan gebruiken. We staan op 19 en 20 april op de Nationale Klimaatexpo in Houten klaar om advies op maat te geven! Kom je ook?