Klimaatgedrag aanpakken begint met communicatie: 5 tips van onze expert Fleur Everts

Klimaatgedrag aanpakken begint met communicatie: 5 tips van onze expert Fleur Everts

Het klimaat verandert en dat zorgt voor grote uitdagingen binnen gemeentes. Straten lopen over bij hevige regenval en ook de hittestress neemt toe. Verandering is nodig om onze omgeving klimaatbestendig te maken. Maar de gemeente kan het niet alleen: meer dan de helft van de grond is in handen van inwoners. Effectieve communicatie is cruciaal om inwoners in actie te brengen. Maar hoe pak je dat als gemeente aan? Ons strategisch communicatieadviseur Fleur Everts geeft vijf tips.

Gebruik (online) tools om het gebied te analyseren

'Inwoners staan enorm verschillend tegenover klimaatverandering. Waar de één al een groen dak heeft, weet de ander niet wat ‘afkoppelen’ is. Maatwerk is daarom enorm belangrijk. Een goede wijkanalyse helpt om je communicatie af te stemmen op de doelgroep. Een voorbeeld van een handige gratis tool is de leefstijlvinder van Ons Water. Die geeft per wijk aan welk type inwoner hier woont en waar die baat bij heeft. Bijvoorbeeld de ‘Actief betrokkenen’, of ‘De onwetende sceptici’.’

Verankering van beleid binnen de organisatie is cruciaal

‘Klimaatcommunicatie moet goed verankerd zijn binnen de organisatie. Als de juiste collega’s scherp zijn op kansen voor klimaatbestendigheid kun je als gemeente snel koppelkansen herkennen. Vervanging van een riool in een wijk? Dan kun je meteen afkoppelen en regentonnen plaatsen. Het is makkelijker een gedragsverandering bij inwoners te bereiken, als een andere verandering toch al plaatsvindt. Mensen bewegen dan makkelijker mee.’

Maak klimaatadaptatie laagdrempelig en leuk

'Door klimaatadaptatie om te buigen naar iets leuks en de drempel te verlagen, voelen mensen zich eerder aangesproken om mee te doen. Organiseer bijvoorbeeld een buurtmiddag, waarbij bewoners samen plantjes gaan planten. Je maakt dan de verandering behapbaar: ‘tegel eruit en groen erin’. Ook voelen bewoners minder weerstand omdat de nadruk minder op klimaat ligt, maar meer op het ‘leuk hebben’ en het ‘samen doen’.'

Quote

"Bewoners voelen minder weerstand, als de nadruk minder op klimaat ligt en meer op het leuk hebben met elkaar."

Werk samen met andere gemeenten in je klimaatstrategie

'Werk samen met gemeenten om klimaatcommunicatie breder op te pakkenen wissel ervaringen uit. Door een community te creëren waarin good practices en lessen uitgewisseld worden, vinden we niet keer op keer het wiel opnieuw uit.' 'Ook leuk: ga de strijd aan met een buurgemeente tijdens het NK-tegelwippen. '

Als gemeente ben je aanjager van klimaatbestendigheid

'Gemeenten zijn een belangrijke aanjager voor klimaatadaptatie. Door te laten zien wat de gemeente zelf doet, geef je het goedevoorbeeld en stimuleer je inwoners om ook zelf in actie te komen. Wipt de gemeente veel tegels? Maak dit zichtbaar door het NK-tegelwippen te promoten op social media. Plant de gemeente veel groen? Vertel ook waarom je dit doet.'

Podium doet voor verschillende gemeentes en organisaties communicatie over klimaatadaptatie met een aanpak die werkt. Ook een strategie met effect? Fleur denkt graag met je mee!

Kennismaken met Fleur?

Neem contact op! Ze denkt graag mee.

Contact en route